NJR
open menu

Coco & Max Jongerenvertegenwoordigers Europa

Max van der Breggen en Coco Peet zijn jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken. Zij praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum. Tijdens EU Youth Conferences komen honderden jongeren uit verschillende EU landen bij elkaar om aanbevelingen te schrijven voor de Europese Commissie. Hier gaat een groot onderzoek naar de mening van jongeren over een bepaald thema in eigen land aan vooraf. Zo hebben de jongerenvertegenwoordigers bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar jeugdwerkloosheid, discriminatie en stemrecht verlagen naar 16 jaar. Uitkomsten van deze onderzoeken namen zij mee naar conferenties in Denemarken, Cyprus en Ierland. Als lid van het European Youth Forum, de koepel van Nationale Jeugdraden en jongerenorganisaties in Europa, nemen jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken ook deel aan vergaderingen van en bijeenkomsten georganiseerd door het Youth Forum. Hier spreken zij grotendeels uit naam van NJR.

Verder houden Jongerenvertegenwoordigers Europese zaken zich veel bezig met gastlessen en projecten samen met de werkgroep.

Wil jij in contact komen met Coco of Max?

Coco Peet:
✉ cocopeet@njr.nl
Twitter: @cocopeet

Max van der Breggen:
✉ maxvanderbreggen@njr.nl
Twitter: @maxvdbregg

Volg ons op facebook.

JOIN WERKGROEP EUROPA:
De werkgroep bestaat uit tien tot twintig enthousiaste jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. De werkgroep Europese Zaken organiseert verschillende projecten rondom het thema Europa. Zo hebben zij een gastlespakket ontwikkeld en organiseren ze een educatieve reis naar Brussel. Daarnaast ondersteunt de werkgroep uiteraard waar nodig de twee Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken en organiseren ze samen netwerkbijeenkomsten voor jongeren, studenten en organisaties.

✉ eucoordinator@njr.nl
☎: 030- 32303575

adres

Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht
030-2303575

NJR